Dnes je:

 

VYLKYSDORF 1317 - 2017

Dňa 17. decembra 2017 si obec Vlkovce pripomenula 700. výročie zápisu do privilegovanej listiny Spoločenstva spišských Sasov. Obci ako slovenskej osade pod označením Vylkysdorff bolo tak od 12.novembra 1317 umožnené čerpať z výsadných práv – privilégií udelených spišským Sasom.


Obec pripravila program v podobe krátkeho rozprávania naprieč históriou, adventný koncert hudobníkov z Vlkoviec, predvianočnú kapustnicu spojenú s vianočným punčom. Hudobné vystúpenia jednotlivých hudobníkov od huslí cez gitaru, flautu, klavír, violončelo a akordeón presvedčili prítomných, že naši mladí sú dostatočne šikovní a talentovaní. Záverečná pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi, ku ktorej sa pridalo aj obecenstvo utvrdili, že sa tu v ten večer zišli ľudia dobrej vôle. Chutná kapustnica od poslancov OZ a  punč na zahriatie od hasičov len potvrdili čaro príprav na Vianoce a to, že Vlkovce – Vylkysdorff si dôstojne pripomenuli toto významné výročie obce.