Dnes je:

 

Úradna tabuľa obce

Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.8.2017 19:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. augusta 2017 (pondelok)
o 19.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 24.8.2017


Oznam - Zámer predaja majetku obce

Obec Vlkovce zverejňuje zámer prevodu majetku obce spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce Vlkovce, k.ú. Vlkovce, okres Kežmarok, ...

súbor na stiahnutie: Zámer predaja majetku obce

Dátum zverejnenia 8.8.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 21.6.2017 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 21. júna 2017 (streda)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 19.6.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 15.5.2017 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 15. mája 2017 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2017 18:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2017 (utorok)
o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 24.2.2017


Harmonogram zberu odpadov pre rok 2017

Oznam o harmonograme zberu odpadov na rok 2017 v obci Vlkovce
Zber separovaného odpadu 2017

Dátum zverejnenia 10.1.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 15.12.2016 18:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 15. decembra 2016 (štvrtok)
o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 9.12.2016


Pozvánka - členská schôdza DHZ Vlkovce

Dňa 18.decembra 2016 (nedeľa) o 15.00 hod. sa v sále kultúrneho domu ObÚ Vlkovce uskutoční ustanovujúca členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru obce Vlkovce (DHZ Vlkovce).
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 9.12.2016


Pozvánka na zasadnutie OcZ - 4.11.2016

Pozvánka na zasadnutie OcZ Vlkovce

Dátum zverejnenia 1.11.2016


O Z N A M

VLKOVCE - Obecný potok, protipovodňová ochrana a preventívna ochrana pred povodňami

Dátum zverejnenia 26.9.2016


Pozvánka na zasadnutie OcZ - 26.8.2016

Pozvánka na zasadnutie OcZ Vlkovce

Dátum zverejnenia 26.8.2016


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 31.5.2016 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 31. mája 2016 (utorok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach
s nasledovným programom:

Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 28.5.2016