Dnes je:

 

Úradna tabuľa obce

                                                                

Oznam - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

OZNAM - Informácie pre voliča
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 27.11.2019


Oznam - Výzva na predloženie ponuky - Detské ihrisko - Vlkovce

Obec Vlkovce vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na detské ihrisko vo Vlkovciach.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Detské ihrisko


Hracie prvky exteriérové pre detské ihrisko


NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA


ROZPOČET - VÝKAZ VÝMER

Dátum zverejnenia 16.10.2019


Oznam - Výzva na predloženie ponuky - most

Obec Vlkovce vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na rekonštrukciu mostného objektu na miestnej komunikácie v obci Vlkovce.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY


SÚHRNNÝ LIST STAVBY


NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA


Projektová dokumentácia -Rekonštrukcia mostného objektu

Dátum zverejnenia 4.10.2019


Ohlasovňa pobytu Vlkovce

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Viac informácii ...

Dátum zverejnenia 2.9.2019