Dnes je:

 

Deň detí Vlkovce - 18.6.2017

Pri príležitosti MDD Obec Vlkovce v spolupráci so spoločenstvom Emanuel, DHZ Vlkovce pripravili Deň detí ktorý sa uskutočnil v nedeľu 18. júna 2017. Podujatie sa uskutočnilo na Lisku neďaleko obce. Aj keď zrána počasie vyvolávalo obavy či sa vôbec uskutoční , tak nakoniec sa počasie poobede umúdrilo a nakoniec všetko dobre dopadlo.Najmenší mali možnosť sa zapojť do množstva súťaži a hier, odkiaľ si mohli odniesť sladkú odmenu. Svoju tvorivosť a kreativitu si mohli precvičiť v tvorivých dielňach. Tento rok k nám zavítali aj hostia a to DHZ Vlková s predsedom Petrom Bendíkom a dobrovoľnými hasičmi z Vlkovej. Všetci sa mali možnosť zoznámiť s hasičskou technikou, zároveň predviedli aj ukážku požiarného útoku no a nakoniec hasiči prekvapili deti a...nielen deti :-) penovou šou , ktorá bola pre všetky deti najväčším zážitkom tohtoročného dňa detí. Tento deň nám okrem hasičov spríjemnila , hudba, výborný guláš , občerstvenie a priateľská atmosféra.Obecný úrad Vlkovce sa týmto chce poďakovať Spoločenstvu Emanuel a animátorom za program pre deti, dobrovoľným hasičom z Vlkoviec za šenk , kuchárom Petrovi Kellnerovi a Štefanovi Cehuľovi za chutný guláš , DHZ Vlková, poslancom OcZ Vlkovce a všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli svojim časom a námahou k zorganizovaniu tejto peknej akcie pre naše deti . Už teraz sa tešíme na budúci rok.Aktualizované 23.6.2017