Dnes je:

 

Jarné upratovanie 2018 alebo " Straty a nálezy " s komentárom

Do tohoročného jarného upratovania sa zapojili viaceré subjekty – obec Vlkovce, Tvarožná a Hradisko vrátane ich združení (Pripravené dlane z Tvarožnej, DHZ z Vlkoviec a eRko z Vlkoviec) si podelilo 11 km úsek od Ľubickej križovatky po Vlkovce. Nebolo nás veľa, pre mnohých vodičov sme boli priam neviditeľní, pretože uprene upierali svoj zrak priamo pred seba, keď sme čistili úseky pozdĺž cesty. Nerobíme si ani ilúzie, že odteraz už bude naše okolie čisté a bez všetkých tých plechoviek od energetických nápojov, fliaš alkoholu, vedier a kadečoho rôzneho. Raritou bol umelý vianočný stromček vyhodený v lese, s ktorým sme sa odfotili a dievčence ho iniciatívne ozdobili nájdenými plechovkami od piva. O tom, že snaha bola veľká, svedčí aj predieranie sa húšťavou konárov za každým viditeľným odpadom a objavenie starého prechodu – tunela popod cestu pri Hradisku.


Drobné občerstvenie, ktoré zabezpečili zúčastnené strany z Tvarožnej a Vlkoviec, oddych a pobavenie sa najmladších účastníkov pri futbale a hojdačkách pomohlo zabudnúť, že sme unavení a tých vyše 11 tisíc krokov na osobu, z Vlkoviec po Ščurkovú chatu počas 4 hodinovej brigády, bolo viac ako náročných. Ešte jedno krátke 20 minútové spoločné zbieranie odpadu pri Kopanej ceste a výsledkom bolo 13 vriec odpadu, ktoré pribudli k celkovým cca 100 vreciam. No a potom sme sa už rozišli každý svojou cestou. Nebolo nás veľa, no niečoho sme mali po ukončení brigády dostatok – okrem pozberaného odpadu aj „trápny pocit“ z dobre vykonanej práce, ktorý je na nezaplatenie! Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne rodičom našich najmladších brigádnikov za pomoc pre nás všetkých a pre naše okolie.

Obecná knižnica Vlkovce