Dnes je:

 

Farnosť Tvarožná - Filiálka Vlkovce

Farské oznamy 2.12.2019-8.12.2019Program misií 2019Aktuálne - Zoznam lektorov od 15.9.2019 do 6.1.2020Ochrana osobných údajov

Zverejnené 28.5.2018

dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Rímskokatolícka cirkev farnosť Tvarožná zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle záväzných predpisov Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike. Príslušný dokument je publikovaný na webovom sídle zodpovednej osoby:www.gdpr.kbs.sk

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841

Aktuality

OZNAM - LEVOČSKÁ PÚŤ 2019

Zverejnené 28.6.2018

Tohoročná hlavná púť na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční v dňoch 6. a 7. júla 2019.
V dňoch 6. 7. 2018 (od 6.00 hodiny) a 7. júla 2018 (do 16.00 hodiny) bude v Levoči realizovaný osobitný dopravný režim. Doprava bude riadená prenosnými dopravnými značkami a Políciou.


Levočská púť 2019 – program v PDF

OZNAM O KŇAZSKEJ VYSVIACKE - PATRIK MITURA

Zverejnené 6.6.2019

Dňa 15. júna 2019 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule príjme kňazské svätenie náš diakon PATRIK MITURA. Primičná sv. omša bude 16.júna 2019 o 10.00 hod. v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vlkovciach. Vyprosujeme pre Patrika veľa síl, Božiu milosť a ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

OZNAM O DIAKONSKEJ VYSVIACKE - TOMÁŠ RUŠIN

Zverejnené 5.6.2019

Dňa 13. júna 2019 o 15.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule príjme diakonské svätenie náš Tomáš Rušin. Vyprosujeme pre Patrika veľa síl, Božiu milosť a ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Program misií vo Farnosti Tvarožná 25.5.2019-2.6.2019

Zverejnené 6.5.2019


Deň otvorených dverí na KU .

Zverejnené 27.1.2019


Blahorečenie Anny Kolesárovej 1.9.2018.

Zverejnené 26.8.2018

Blahorečenie Anky Kolesárovej bude 1. septembra 2018 v Košiciach. Plagátik s programom je na nástenke. Vzadu na stolíku v kostole je modlitba za jej svätorečenie. Obrázok s modlitbou si môžete zobrať.


Blahorečenie Anna Kolesárová program


LEVOČSKÁ PÚŤ 2018

Zverejnené 24.6.2018

Tohoročná hlavná púť na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční v dňoch 7. a 8. júla 2018.
V dňoch 7. 7. 2018 (od 6.00 hodiny) a 8. júla 2018 (do 16.00 hodiny) bude v Levoči realizovaný osobitný dopravný režim. Doprava bude riadená prenosnými dopravnými značkami a Políciou.


Levočská púť 2018 – program v PDF

OZNAM O DIAKONSKEJ VYSVIACKE

Zverejnené 28.5.2018

Dňa 14. júna 2018 o 15.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule príjme diakonské svätenie náš Patrik Mitura. Vyprosujeme pre Patrika veľa síl, Božiu milosť a ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Nástenka

Zoznám lektorov - Vlkovce