Dnes je:

 

Farnosť Tvarožná - Filiálka Vlkovce

Farské oznamy 9.7.-15.7.2018Aktuálne - Zoznam lektorov od 1.7.2018Aktuality

Ochrana osobných údajov

Zverejnené 28.5.2018

dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Rímskokatolícka cirkev farnosť Tvarožná zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle záväzných predpisov Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike. Príslušný dokument je publikovaný na webovom sídle zodpovednej osoby:www.gdpr.kbs.sk

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841

Aktuality

LEVOČSKÁ PÚŤ 2018

Zverejnené 24.6.2018

Tohoročná hlavná púť na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční v dňoch 7. a 8. júla 2018.
V dňoch 7. 7. 2018 (od 6.00 hodiny) a 8. júla 2018 (do 16.00 hodiny) bude v Levoči realizovaný osobitný dopravný režim. Doprava bude riadená prenosnými dopravnými značkami a Políciou.


Levočská púť 2018 – program v PDF

OZNAM O DIAKONSKEJ VYSVIACKE

Zverejnené 28.5.2018

Dňa 14. júna 2018 o 15.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule príjme diakonské svätenie náš Patrik Mitura. Vyprosujeme pre Patrika veľa síl, Božiu milosť a ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Nástenka

Zoznám lektorov - Vlkovce