Dnes je:

 

DHZ Vlkovce - Okresná hasičská liga


Dňa 27.08.2017 sa v Rakúsoch po dlhšej odmlke objavili na poli okresnej hasičskej ligy Kežmarok aj hasiči z Vlkoviec. Privítanie od organizátorov súťaže na otvorení „IV. ročníka o pohár starostu obce Rakúsy“, ktoré je zaradené do OHL , bolo povzbudením pre mladých pokračovateľov tradície hasičstva vo Vlkovciach. Povzbudením boli aj diváci z rodnej obce, no a keď hasiči z Podhorán ponúkli svoju hasičskú motorku do 2.kola súťaže pre našich, povzbudenie do tretice bolo o to väčšie.

Zostáva už len povedať, že naši hasiči zvládli svoj prvý nástup úspešne. Absolvovanie oboch súťažných kôl bez neplatného pokusu, pričom 2 kolo s požičanou hasičskou motorkou so zlepšeným výkonom o 3 sekundy, presvedčilo nielen ich, ale aj ostatných prítomných, že „hasiči z Vlkoviec budú mať ešte čo povedať na OHL“.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a prispeli k nástupu vlkovských hasičov do hasičských súťaží, no a v prvom rade poďakovanie patrí našim hasičom, ktorým prajeme úspešné pokračovanie v začatom diele....


Aktualizované 4.9.2017