Dnes je:

 

Deň matiek - 21.5.2017

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým našim mamám a ich sviatku . Deň matiek to je čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Tento rok sme si Deň matiek vo Vlkovciach pripomenuli v nedeľu 21.mája.o 15 hod. v miestnom Kultúrnom dome, za účasti detí materskej školy a žiakov zo Základnej školy vo Vlkovciach, ktoré pripravili pre naše mamy malý kultúrny program – spestrený pesničkami, tancom, básničkami a milými scénkami. Na záver každej mame a starej mame odovzdali deti na znak vďaky malý darček. Oslavu dňa matiek otvoril slávnostným príhovorom pán starosta Ing. Ján Kalata po ktorom nasledoval kultúrny program a po ňom bolo pripravené malé pohostenie pre všetkých. Touto cestou chceme poďakovať deťom a pani učiteľkám z materskej a základnej školy za pekný program a všetkým ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tohto sviatku. Veríme, že spoločne strávené chvíle boli príjemným spestrením nedeľného popoludnia a uctenia si najkrajšieho májového sviatku Dňa matiek.Aktualizované 25.5.2017