Dnes je:

 

Členská schôdza DHZ


Dňa 21.01.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Vlkovce. Prítomní si vypočuli zhodnotenie uplynulého roka, ktorý znamenal úspešný štart na scénu dobrovoľného hasičstva v našej obci. Navrhnutý plán na rok 2018 znamená zase záväzky pre hasičov ako na poli prevencie, športových súťaží, ale aj výpomoci pre obec. Prizvaní boli hostia z DHZ Tvarožná p. Peter Duda, p. Pavol Karnafel a Ing. Boris Brčiak - delegát DPO z okrsku Kežmarok. Od decembra 2017 prebiehajú pracovné stretnutia s Ing. Borisom Brčiakom, ktorý ponúkol odovzdať svoje profesionálne skúsenosti z odboru hasičstva aj našim členom. Tento rok sa naše rady rozšírili o dobrovoľné hasičky. Práce, ktorá nás čakajú budú náročné: obec získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR (v rámci výzvy na ochranu pred požiarmi HaZZ 2017) na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a práce tam bude „ako na kostole“, no a ďalšie úlohy nie sú o nič ľahšie. Veríme však, že nadšenie a entuziazmus nepopustí a aj v roku 2018 zostanú po nás výsledky.


Aktualizované 19.2.2018