Dnes je:

 

Aktuality


Október - Mesiac úcty k starším - 20.10.2019

Obec Vlkovce pozýva spoluobčanov – dôchodcov na posedenie pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM , ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2019 o 14.45 hod. (nedeľa) v sále kultúrneho domu OcÚ Vlkovce.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 10.10.2019


Oznam - Prerušenie distríbúcie elektriny - 23.8.2019

Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., Košice bude dňa 23.augusta 2019 v čase od 07.00 do 18.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia v celej obci Vlkovce.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 20.8.2019


Pozvánka - Dni obce Vlkovce 2019 - 24.-25.8.2019

Obec Vlkovce srdečne pozýva všetkých občanov na Dni obce Vlkovce 2019, spojené s 85. výročím založenia dobrovoľného zboru vo Vlkovciach s nasledovným programom...
Program

Dátum zverejnenia 19.8.2019
Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 16.8.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 16.augusta 2019 (piatok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 12.8.2019Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.6.2019 19:45

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28.júna 2019 (piatok)
o 19.45 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 25.6.2019Deň detí Vlkovce - 29.6.2019

Obec Vlkovce pozýva všetkých na nedeľňajšie popoludnie ku D ň u  d e t í,
ktoré sa uskutoční dňa 29.júna 2019 na futbalovom ihrisku.
Viac informácií ...

Zverejnené 24.6.2019Daruj krv – daruj život - daruj radosť - Darovanie krvi - 24.6.2019

Obec Vlkovce organizuje 4.ročník spoločného bezplatného odberu krvi, ktorý sa bude konať dňa 24. júna 2019 (pondelok) v čase od 08 hod. – 11 hod. v sále kultúrneho domu na OÚ Vlkovce.
Viac informácií ...

Zverejnené 17.6.2019


The Run Slovakia 2019 14.6.2019-16.6.2019

Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom, ktorý spája športový zážitok so zážitkom spoznávania prírody a kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2019 už po tretí krát aj so zastávkou vo Vlkovciach.
Viac informácií ...

Zverejnené 6.5.2019


Pozvánka na DEŇ MATIEK

Obec Vlkovce v spolupráci so ZŠ s MŠ Vlkovce srdečne pozýva všetky mamičky a babičky na podujatie ku Dňu matiek , ktoré sa uskutoční
dňa 12. mája 2019 o 14.30 hod.
v sále kultúrneho domu Vlkovce.
Viac informácií ...

Zverejnené 6.5.2019


Jarné upratovanie alebo „Straty a nálezy“

Obec Vlkovce v spolupráci s DHZ Vlkovce organizuje jarné upratovanie , ktoré bude dňa
13. apríla 2019 (sobota) v čase od 08.00 hod.
Viac informácií ...

Aktualizované 9.4.2019Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 29.3.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 29. marca 2019 (piatok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 25.3.2019


Detský fašiangový karneval

V nedeľu 24.februára 2019 patrila sála Kultúrneho domu našim najmenším a najmladším obyvateľom, teda našim deťom, ktoré sa prišli zabaviť na detskom karnevale.
Viac informácií ...Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2019 (štvrtok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 25.2.2019


Detský fašiangový karneval

V nedeľu 24.februára 2019 bude patriť Kultúrny dom našim najmenším a najmladším obyvateľom, pri príležitosti detského fašiangového karnevalu.
Viac informácií ...


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 11.2.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 11. februára 2019 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 5.2.2019


Členská schôdza DHZ Vlkovce - 12.1.2019

Za účasti členov DHZ Vlkovce, predsedu ÚzO Petra Dudu a Pavla Karnafela sa dňa 12.01.2019 na Obecnom úrade vo Vlkovciach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ, kde sa zhodnotila činnosť DHZ za rok 2018.....
Viac informácií ...

Zverejnené 23.1.2019


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 17.1.2019Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 4.1.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 10. decembra 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 1.1.2019