Dnes je:

 

Aktuality

Jarné upratovanie alebo „Straty a nálezy“

Obec Vlkovce v spolupráci s DHZ Vlkovce organizuje jarné upratovanie , ktoré bude dňa
13. apríla 2019 (sobota) v čase od 08.00 hod.
Viac informácií ...

Aktualizované 9.4.2019Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 29.3.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 29. marca 2019 (piatok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 25.3.2019


Detský fašiangový karneval

V nedeľu 24.februára 2019 patrila sála Kultúrneho domu našim najmenším a najmladším obyvateľom, teda našim deťom, ktoré sa prišli zabaviť na detskom karnevale.
Viac informácií ...Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2019 (štvrtok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 25.2.2019


Detský fašiangový karneval

V nedeľu 24.februára 2019 bude patriť Kultúrny dom našim najmenším a najmladším obyvateľom, pri príležitosti detského fašiangového karnevalu.
Viac informácií ...


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 11.2.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 11. februára 2019 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 5.2.2019


Členská schôdza DHZ Vlkovce - 12.1.2019

Za účasti členov DHZ Vlkovce, predsedu ÚzO Petra Dudu a Pavla Karnafela sa dňa 12.01.2019 na Obecnom úrade vo Vlkovciach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ, kde sa zhodnotila činnosť DHZ za rok 2018.....
Viac informácií ...

Zverejnené 23.1.2019


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 17.1.2019Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 4.1.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 10. decembra 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 1.1.2019