Dnes je:

 

Aktuality

Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 14.5.2018 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 14. mája 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 10.5.2018


Pozvánka na DEŇ MATIEK

Obec Vlkovce v spolupráci so ZŠ s MŠ Vlkovce srdečne pozýva všetky mamičky a babičky na podujatie ku Dňu matiek , ktoré sa uskutoční
dňa 13. mája 2018 o 15.00 hod.
v sále kultúrneho domu Vlkovce.
Viac informácií ...

Zverejnené 26.4.2018


The Run Slovakia 2018

Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom, ktorý spája športový zážitok so zážitkom spoznávania prírody a kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2018 opäť po roku aj so zastávkou vo Vlkovciach.
Viac informácií ...

Zverejnené 26.4.2018


Jarné upratovanie 2018 alebo „Straty a nálezy“

Dňa 15.4.2018 sa po roku opäť uskutočnilo jarné upratovanie do ktorého sa tentokrát zapojili viaceré subjekty – obec Vlkovce, Tvarožná a Hradisko vrátane ich združení ...
Viac informácií ...

Aktualizované 22.4.2018


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 18.4.2018


Komunitný plán sociálnych služieb

Obec Vlkovce v súčasnosti pripravuj e Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlkovce na obdobie rokov 2018-2023 ......
Viac informácií ...

Aktualizované 17.4.2018


Jarné upratovanie alebo „Straty a nálezy“

Obec Vlkovce v spolupráci s DHZ Vlkovce organizuje jarné upratovanie , ktoré sa koná dňa 14. apríla 2018 (sobota) v čase od 09.00 hod.
Viac informácií ...

Aktualizované 11.4.2018


Mladí hasiči

DHZ Vlkovce pozýva dňa 15.4.2018 (nedeľa) o 15.00 hod. záujemcov o dobrovoľné hasičstvo....
Viac informácií ...

Zverejnené 9.4.2018


Veľkonočná "kupačka" 2018

Veľká noc, prišla a zima ešte neodišla - tak nejako to bolo počas veľkonočnej kúpačky 2018 vo Vlkovciach.
Viac informácií ...

Zverejnené 8.4.2018


Noc s Andersenom 2018

V piatok 23.marca 2018 sa naša Obecná knižnica vo Vlkovciach po roku opäť zapojila do medzinárodnej akcie „Noc s Andersenom“ ....
Viac informácií ...

Zverejnené 3.4.2018


Noc s Andersenom 23.3.2018

Klub detských knižníc a Obecná knižnica Vlkovce uspariadajú v piatok 23.3.2018
Noc s Andersenom 2018.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 14.3.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2018 18:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2018 (streda)
o 18.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 22.2.2018


Detský fašiangový karneval

Dňa 4.februára už tradične patril Kultúrny dom našim najmenším a najmladším obyvateľom kde sa uskutočnil detský fašiangový karneval.
Viac informácií ...


Obecná Knižnica - vyhodnotenie súťaže v kreslení 2017

OBECNÁ KNIŽNICA VLKOVCE
aj tento rok vyhodnotila súťaž v kreslení 2017 na tému:
„ Hasiči a hasičky v akcii “
Viac informácií ...


Členská schôdza DHZ Vlkovce

Dňa 21.01.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Vlkovce..
Viac informácií ...

Zverejnené 19.2.2018


Detský fašiangový karneval

V nedeľu 4.februára 2018 bude patriť Kultúrny dom našim najmenším a najmladším obyvateľom, pri príležitosti detského fašiangového karnevalu.
Viac informácií ...


Pozvánka - Členská schôdza DHZ Vlkovce

Dňa 21.januára 2018 sa na obecnom úrade vo Vlkovciach uskutoční členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru obce Vlkovce
(DHZ Vlkovce).
Viac informácií ...

Zverejnené 18.1.2018


Novoročný turnaj v stolnom tenise 2018

Obec Vlkovce pozýva všetkých priaznivcov stolného tenisu všetkých vekových kategórií na 4. ročník "Novoročného turnaja v stolnom tenise ",
ktorý sa uskutoční 14.januára 2018, v nedeľu, od 11.00 hod.
v sále kultúrneho domu vo Vlkovciach.
Viac informácií ...